Sản phẩm

CPC canh tâm
CPC dạng tự động

2 con cảm biến chuyển động nhờ hệ thống định vị cảm biến tự động, kiểm soát vị trí trung tâm trong quá trình thao tác máy.

CPC dạng băng rộng

2 con cảm biến băng rộng cố định dò tìm vật liệu, kiểm soát vị trí trung tâm trong quá trình thao tác máy.

Copyright © 2023 TOUGU DENKI Industry Corp. All rights reserved. | Designed by oar
Công ty Đài Loan chuyên gia sản xuất Bộ dẫn hướng màng, Bộ canh biên, Bộ sàng biên
No.250, Renhuagong 3rd Rd., Dali Dist., Taichung City, Taiwan.
TEL : +886-4-24912111 FAX : +886-4-24912739 E-mail : info@tougu.com.tw