Sản phẩm

LPC canh line
LPC dạng quang học

Cảm biến đường màu dò tìm vật liệu, có thể dùng dẫn hướng đường in, biên và độ lệch màu.

Copyright © 2023 TOUGU DENKI Industry Corp. All rights reserved. | Designed by oar
Công ty Đài Loan chuyên gia sản xuất Bộ dẫn hướng màng, Bộ canh biên, Bộ sàng biên
No.250, Renhuagong 3rd Rd., Dali Dist., Taichung City, Taiwan.
TEL : +886-4-24912111 FAX : +886-4-24912739 E-mail : info@tougu.com.tw