Sản phẩm

Sản phẩm

EPC (Edge Position Control):

Sử dụng 1 con cảm biến, dẫn hướng biên trong quá trình thao tác máy.

LPC (Line Position Control):

Sử dụng 1 con cảm biến, dẫn hướng đường in, biên hay độ lệch màu trong quá trình thao tác máy.

CPC (Center Position Control):

Sử dụng 2 con cảm biến, dẫn hướng vị trí trung tâm trong quá trình thao tác máy.

Các bộ dẫn hướng đặc biệt như dạng siêu trọng 50 tấn, dạng siêu nhiệt 300 độ, điều kiện chân không cao ở mức, dò tìm mắt lưới lớn v.v.

Khung dẫn hướng, Con lăn dẫn hướng, Hệ thống định vị cảm biến tự động v.v.

Giá đỡ cảm biến, Bộ cấp điện, các bộ phận thủy lực v.v.

Copyright © 2023 TOUGU DENKI Industry Corp. All rights reserved. | Designed by oar
Công ty Đài Loan chuyên gia sản xuất Bộ dẫn hướng màng, Bộ canh biên, Bộ sàng biên
No.250, Renhuagong 3rd Rd., Dali Dist., Taichung City, Taiwan.
TEL : +886-4-24912111 FAX : +886-4-24912739 E-mail : info@tougu.com.tw