Nguyên lý

Khung dẫn hướng
 
Khung dẫn hướng
Là một thiết bị trục nằm ở vị trí giữa trong bộ dẫn hướng, hay còn gọi Trục dẫn hướng đoạn giữa.
 
 
 
Khung dẫn hướng
 
 
 
Khung dẫn hướng
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sản phẩms: http://www.tougu.com.tw/vn/products_2_detail_d.php?uID=4&cID=8
 
Khung dẫn hướng Khung dẫn hướng
Khung dẫn hướng (Small) Khung dẫn hướng (JF)

 

Khung dẫn hướng (BF)
Khung dẫn hướng (BF)
Copyright © 2024 TOUGU DENKI Industry Corp. All rights reserved. | Designed by oar
Công ty Đài Loan chuyên gia sản xuất Bộ dẫn hướng màng, Bộ canh biên, Bộ sàng biên
No.250, Renhuagong 3rd Rd., Dali Dist., Taichung City, Taiwan.
TEL : +886-4-24912111 FAX : +886-4-24912739 E-mail : info@tougu.com.tw