Nguyên lý

Hệ thống thành phần

Bộ dẫn hướng màng chủ yếu do 3 thiết bị cấu thành: cảm biến, thiết bị truyền động, bộ điều khiển.

 

Cảm biến
Cảm biến (Détecteur) ví như mắt người giám sát vị trí vật liệu.
 
Thiết bị truyền động
Thiết bị truyền động (Actionneur) ví như cánh tay người tác động lên thiết bị máy móc.
 
Bộ điều khiển
Bộ điều khiển (Contrôleur) ví như bộ não con người điều phối mắt (cảm biến) và cánh tay (thiết bị truyền động).
 
 
                Hệ thống thành phần
 
 
Cảm biến Bộ điều khiển Thiết bị truyền động
Cảm biến Bộ điều khiển Thiết bị truyền động
Copyright © 2024 TOUGU DENKI Industry Corp. All rights reserved. | Designed by oar
Công ty Đài Loan chuyên gia sản xuất Bộ dẫn hướng màng, Bộ canh biên, Bộ sàng biên
No.250, Renhuagong 3rd Rd., Dali Dist., Taichung City, Taiwan.
TEL : +886-4-24912111 FAX : +886-4-24912739 E-mail : info@tougu.com.tw