Sản phẩm

EPC canh biên
EPC dạng siêu âm

Cảm biến siêu âm dò tìm biên, thích hợp với các vật liệu có độ nhạy sáng cao, màng trong suốt, màng không trong suốt, giấy, lá nhôm v.v, và cả trong môi trường nhiều bụi bẩn và ô nhiễm ánh sáng v.v.

EPC dạng hồng ngoại

Cảm biến hồng ngoại dò tìm biên, thích hợp với giấy, kim loại, vải không dệt, vải dệt, màng trong suốt và không trong suốt, các vật liệu thoáng khí v.v, và ngay cả kiểm soát cạnh trong đặc thù.

EPC dạng ánh sáng xanh

Cảm biến ánh sáng xanh dò tìm biên, thích hợp với giấy, kim loại, vải không dệt, vải dệt, màng trong suốt và không trong suốt, các vật liệu thoáng khí v.v, và ngay cả kiểm soát cạnh trong đặc thù.

EPC dạng quang điện

Cảm biến dạng quang điện dò tìm biên, có thể dò tìm bất cứ chất liệu nào như màng trong suốt, màng không trong suốt, kim loại phản quang, mắt lưới, cao su, vải không dệt, vải dệt v.v.

Copyright © 2023 TOUGU DENKI Industry Corp. All rights reserved. | Designed by oar
Công ty Đài Loan chuyên gia sản xuất Bộ dẫn hướng màng, Bộ canh biên, Bộ sàng biên
No.250, Renhuagong 3rd Rd., Dali Dist., Taichung City, Taiwan.
TEL : +886-4-24912111 FAX : +886-4-24912739 E-mail : info@tougu.com.tw