Liên hệ

Liên hệ
Liên hệ
No.250, Renhuagong 3rd Rd., Dali Dist., Taichung City 412, Taiwan
TEL: 886-4-24911322
FAX: 886-4-24912739
E-mail: info@tougu.com.tw
Công ty
Tên
Điện thọai
Fax
Địa chỉ
E-mail
Nội dung
Code
Copyright © 2023 TOUGU DENKI Industry Corp. All rights reserved. | Designed by oar
Công ty Đài Loan chuyên gia sản xuất Bộ dẫn hướng màng, Bộ canh biên, Bộ sàng biên
No.250, Renhuagong 3rd Rd., Dali Dist., Taichung City, Taiwan.
TEL : +886-4-24912111 FAX : +886-4-24912739 E-mail : info@tougu.com.tw