Lịch sử

Giải thưởng

Giải thưởng bàn tay vàngGiải thưởng bàn tay vàng

 

 Giải thưởng sáng tạo SMEs

Giải thưởng sáng tạo SMEs

 

Giải thưởng Thương hiệu xuất sắc Đài Loan

Giải thưởng Thương hiệu xuất sắc Đài Loan

Copyright © 2023 TOUGU DENKI Industry Corp. All rights reserved. | Designed by oar
Công ty Đài Loan chuyên gia sản xuất Bộ dẫn hướng màng, Bộ canh biên, Bộ sàng biên
No.250, Renhuagong 3rd Rd., Dali Dist., Taichung City, Taiwan.
TEL : +886-4-24912111 FAX : +886-4-24912739 E-mail : info@tougu.com.tw