Nguyên lý

Nguyên tắc dẫn hướng

Bộ dẫn hướng màng (hay còn gọi Bộ canh biên, Bộ sàng biên, Thiết bị chỉnh biên, EPC, Systèmes de Guidage) là hệ thống dùng cảm biến để dò tìm biên, đường in hay vị trí trung tâm để đảm bảo vật liệu trong quá trình vận hành máy không bị lệch khỏi vị trí. Bộ dẫn hướng được ứng dụng rộng rãi trên các thiết bị máy móc công nghiệp, nó giúp làm tăng hiệu quả, nâng cao chất lượng, giảm thiểu hao mòn cũng như giảm bớt nhân lực.

Nguyên tắc dẫn hướng

 

Nguyên tắc dẫn hướng


 

Dựa vào cách thức dẫn hướng và dò tìm khác nhau mà chia làm 3 loại như sau:

 
EPC
Bộ canh biên
 
Sử dụng 1 con cảm biến, dẫn hướng cạnh trong quá trình thao tác, hay còn gọi Bộ sàng biên hoặc Thiết bị chỉnh biên.
 
 
 
LPC
Bộ canh line
 
Sử dụng 1 con cảm biến, dẫn hướng đường in, cạnh hay độ lệch màu trong quá trình thao tác, hay còn gọi Hệ thống chỉnh đường.

 
 
CPC
Bộ canh tâm
                                     
Sử dụng 2 con cảm biến, dẫn hướng vị trí trung tâm trong quá trình thao tác, hay còn gọi Hệ thống chỉnh tâm.
 
 
 
 
EPC canh biên LPC canh line CPC canh tâm
EPC canh biên
LPC canh line CPC canh tâm

 

Copyright © 2024 TOUGU DENKI Industry Corp. All rights reserved. | Designed by oar
Công ty Đài Loan chuyên gia sản xuất Bộ dẫn hướng màng, Bộ canh biên, Bộ sàng biên
No.250, Renhuagong 3rd Rd., Dali Dist., Taichung City, Taiwan.
TEL : +886-4-24912111 FAX : +886-4-24912739 E-mail : info@tougu.com.tw