Nguyên lý

Xổ cuộn và Thu cuộn
 
Xổ cuộn
EPC canh biên / CPC canh tâm
 

EPC/CPC Xổ cuộn 

 

 

Xổ cuộn
LPC canh line
 

 LPC Xổ cuộn

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Thu cuộn
EPC canh biên / CPC canh tâm
 
EPC/CPC Thu cuộn
 
 
Thu cuộn
LPC canh line
 
 
LPC Thu cuộn
 
 
Copyright © 2023 TOUGU DENKI Industry Corp. All rights reserved. | Designed by oar
Công ty Đài Loan chuyên gia sản xuất Bộ dẫn hướng màng, Bộ canh biên, Bộ sàng biên
No.250, Renhuagong 3rd Rd., Dali Dist., Taichung City, Taiwan.
TEL : +886-4-24912111 FAX : +886-4-24912739 E-mail : info@tougu.com.tw