Sản phẩm

Dẫn hướng đặc biệt
Dẫn hướng đặc biệt

Các bộ dẫn hướng đặc biệt như dạng siêu trọng 50 tấn, dạng siêu nhiệt 300 độ, trong điều kiện chân không cao, dò tìm mắt lưới lớn v.v.

Copyright © 2024 TOUGU DENKI Industry Corp. All rights reserved. | Designed by oar
Công ty Đài Loan chuyên gia sản xuất Bộ dẫn hướng màng, Bộ canh biên, Bộ sàng biên
No.250, Renhuagong 3rd Rd., Dali Dist., Taichung City, Taiwan.
TEL : +886-4-24912111 FAX : +886-4-24912739 E-mail : info@tougu.com.tw