Lịch sử

Lịch sử
1943
Do Ông Huo-Wan Lee sáng lập tại Tokyo, Nhật Bản
 
1959
Dời đến Đài Loan
 
1973
Ra mắt Bộ canh biên đầu tiên
 
1980
Thành lập Phòng kinh doanh quang điện
 
1988
Thành lập Phòng kinh doanh xử lý nước
 
1994
Ông Hsing-Tai Lee - Con trưởng Ông Huo-Wan Lee, nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị
 
1999
Đạt được chứng nhận ISO 9001
 
2010
Khánh thành nhà máy mới tại khu công nghiệp Renhua
 
2013
Kỷ niệm 70 năm thành lập
 
2017
Các sản phẩm đạt dấu chứng nhận CE đồng thời cũng đạt giải thưởng bàn tay vàng Đài Loan
 
 
 
Kỷ niệm lần thứ 70
Copyright © 2023 TOUGU DENKI Industry Corp. All rights reserved. | Designed by oar
Công ty Đài Loan chuyên gia sản xuất Bộ dẫn hướng màng, Bộ canh biên, Bộ sàng biên
No.250, Renhuagong 3rd Rd., Dali Dist., Taichung City, Taiwan.
TEL : +886-4-24912111 FAX : +886-4-24912739 E-mail : info@tougu.com.tw