Liên hệ

Liên hệ
bản đồ
No.250, Renhuagong 3rd Rd., Dali Dist., Taichung City 412, Taiwan (R.O.C.)
TEL: 886-4-24911322
FAX: 886-4-24912739
E-mail: info@tougu.com.tw
Copyright © 2020 TOUGU DENKI Industry Corp. All rights reserved. | Designed by oar
Công ty Đài Loan chuyên gia sản xuất Bộ dẫn hướng màng, Bộ canh biên, Bộ sàng biên
No.250, Renhuagong 3rd Rd., Dali Dist., Taichung City, Taiwan.
TEL : +886-4-24912111 FAX : +886-4-24912739 E-mail : info@tougu.com.tw