Lịch sử

Các đơn vị liên kết

TOUGU DENKI chia sẻ và cống hiến kinh nghiệm của mình cho sinh viên các trường cao đẳng/đại học, để định hướng cho sinh viên một tương lai tốt đẹp hơn, vì đó là tâm huyết của chúng tôi và là một phần trách nhiệm của chúng tôi đối với xã hội.

 

Hội nghị chuyên đề R&D
Đại học Đông Hải
 
Quay phim
Đại học Triều Dương
 
Thiết kế catalogue
Đại học Châu Á
 
Làm video
Đại học Công nghệ Kiều Quang
 
Internet Marketing
Đại học Đông Hải
 
 
 
Các đơn vị liên kết 
Copyright © 2023 TOUGU DENKI Industry Corp. All rights reserved. | Designed by oar
Công ty Đài Loan chuyên gia sản xuất Bộ dẫn hướng màng, Bộ canh biên, Bộ sàng biên
No.250, Renhuagong 3rd Rd., Dali Dist., Taichung City, Taiwan.
TEL : +886-4-24912111 FAX : +886-4-24912739 E-mail : info@tougu.com.tw