Sản phẩm

Khung dẫn hướng (cỡ nhỏ)
Là một thiết bị trục nằm ở vị trí giữa trong bộ dẫn hướng (con lăn: 200-500mm)
Khung dẫn hướng (JF)
Là một thiết bị trục nằm ở vị trí giữa trong bộ dẫn hướng (con lăn: 500-2000mm)
Khung dẫn hướng (BF)
Là một thiết bị trục nằm ở vị trí giữa trong bộ dẫn hướng (con lăn: 1000-3000mm)
Copyright © 2021 TOUGU DENKI Industry Corp. All rights reserved. | Designed by oar
Công ty Đài Loan chuyên gia sản xuất Bộ dẫn hướng màng, Bộ canh biên, Bộ sàng biên
No.250, Renhuagong 3rd Rd., Dali Dist., Taichung City, Taiwan.
TEL : +886-4-24912111 FAX : +886-4-24912739 E-mail : info@tougu.com.tw